ÖN FİZİBİLİTE ve DİZAYN

 • İzinlerin alınması ve süreç yönetimi
 • Bütçe planı ve kapasite çalışmaları
 • Şematik dizayn
 • Dizayn geliştirme
 • Uygulama projesinin hazırlanması

MÜHENDİSLİK

 • Detay dizayn ve proje dosyalarının
  (TEDAŞ vb.)hazırlanması

 • Şebeke bağlantı onayı için TEDAŞ başvurusunun yapılması

PROJE YÖNETİMİ

 • Dış kaynak temini
 • Planlama
 • Kalite yönetimi
 • Maliyet kontrol
 • Test ve devreye alma çalışmaları
 • Proje yönetimi ve süpervizörlük

PROJE GELİŞTİRME VE

ŞEBEKE BAĞLANTISI

 • TEDAŞ  Geçici kabul süresi yönetimi
 • TEDAŞ kesin kabul ve santral şebeke bağlantısının yapılması

© 2018 Solena Enerji. Tüm hakları saklıdır.